PolAlap - A politikai alapozó

Az örök vitatéma: az Isztambuli Egyezmény

2020. április 02. - Polalap

Elsőre szokatlanul hangozhat, amikor Törökországot és az egyenjogúságot egy lapon emlegetik. Különösen, ha valaki ismeri a török állam és az ott élő kisebbségek kapcsolatát. Van azonban egy társadalmi csoport, aminek tagjai elégedetten dőlhetnek hátra, ha ezt a szókapcsolatot meghallják.

De mit is tartalmaz a megállapodás?

Az Isztambuli Egyezmény az Európai Tanács által létrehozott nemzetközi szerződés, ami a nők elleni és családon belüli erőszak ellen kíván fellépni. Nevét onnan kapta, hogy 2011-ben Isztambulban tették lehetővé, hogy a szerződéshez más országok is csatlakozhassanak. Az egyezmény célja az erőszak megelőzése, az áldozatok megvédése és az elkövetők büntetettségének biztosítása. Összesen 46 ország és az Európai Unió írta alá a szerződést, elsőként pedig Törökország ratifikálta, amit további 33 ország követett.

Az egyezmény tartalmát tekintve a következő fontos alapelvekben egyeztek meg az aláíró felek:

  • Elítélik a nők elleni erőszak minden formáját.
  • Elismerik,hogy...
    • a nők egyenjogúságának fontos lépése a kapcsolati erőszak megelőzése
    • a nők elleni erőszak oka azon történelmi előzményre vezethetők vissza, ami a férfiak részéről a nők feletti uralkodáshoz vezetett
    • a nők és a lányok gyakran vannak kitéve az erőszak minden formájának 
    • a nők és lányok nagyobb veszélynek vannak kitéve a nemi alapú erőszakot tekintve, mint a férfiak.

Jelentősége több részre bontható. Egyrészt ez az egyik első olyan nemzetközi egyezmény, ami nemcsak a biológiai nemeket veszi figyelembe definíció szerint, hanem a társadalmi nemekről is szót ejt. Ezekhez sajátos viselkedésformákat társít, feltételezve azt, hogy ezek hozzájárulhatnak a nők elleni erőszakos cselekmények számának növekedéséhez. Másrészről pedig olyan, korábban nem meghatározott jogsértésekről is szót ejt, mint a nemi szervek csonkítása, a kényszerházasság, vagy a kényszerabortusz. Az aláíró államoknak kötelességük ezeket bűncselekményekként elismerniük saját jogszabályaikban, valamint az összes állami szervet és intézményt be kell vonniuk az erőszakos cselekményekkel szembeni fellépés érdekében.

Magyarország ugyan 2014-ben aláírta az egyezményt, de azóta sem rafitikálta. A különbséget az jelenti, hogy a rafitikáció során kötelezettséget kell vállalnia az államnak a rendelkezések betartására. 2015-ben parlamenti szavazást tartottak, ahol Szelényi Zsuzsanna független képviselő kezdeményezésére, az MSZP, a Jobbik és az LMP támogatta a javaslatot, míg a Fidesz-KDNP frakciójába tartozó képviselők ellene szavaztak, a végső arány így 31 igen mellett 114 nem. A javaslat elbukott.

A benyújtott javaslat így indokolja az elfogadás szükségességét:

„Magyarországon az európai országokhoz hasonlóan a felnőtt nők fele megtapasztalta a szexuális zaklatás valamilyen formáját; a 15 éven felüli nők pedig egyötöde, azaz közel 1 millió nő válik élete során a nők elleni fizikai és/vagy szexuális erőszak valamely formájának áldozatává. Magyarországon a családon belüli erőszak legalább hetente egy nő életét követeli.”

A kormány azonban úgy gondolja, hogy eredményesen lép fel az erőszak ellen. Ezt maga Varga Judit igazságügyi miniszter is több alkalommal kijelentette, hangsúlyozva, az Isztambuli Egyezmény önmagában nem elégséges eszköz a nők védelmére és a kormány hatékonyabb intézkedéseket hozott már ezügyben.

Indokok az elfogadás ellen

A folyamat ellen szól, hogy több hazai jogszabályt, így például a Btk.-t is módosítani kellene annak érdekében, hogy összhangban legyen az egyezmény által tartalmazott irányelvekkel, valamint az intézményrendszer is jelentős átalakításokra szorulna. A kormány többek között azzal indokolta döntését, hogy a tömeges bevándorlás ellenzése egy olyan döntés, amellyel a nőket is védik. Állításukat azzal támasztották alá, hogy azokban az országokban, ahol az illegális migráció révén befogadott menekültek nagy számban jelen vannak, ott a nők ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények aránya is megnőtt, így tehát a bevándorlás megakadályozásával a kormány a nőket is tudja védeni.

Akadály lehet ezen felül az elfogadásban, hogy a szerződés fogalommeghatározásában szerepel a „gender”, azaz a társadalmi nem fogalma. Míg az egyezmény részben ezeket a szerepeket teszi felelőssé a kiugróan magas nők ellen elkövetett erőszakért, addig a magyar kormány nem fogadja el magát a társadalmi nem ideológiát. Ezen felül a paktum szembe megy a kormány bevándorláspolitikában képviselt álláspontjával, mivel a bántalmazott menekült nőknek biztosítani kellene a nemi alapú menedékjogot.

(Magyarországon 2015-től 2019 végéig összesen 211 052 személy nyújtott be menedékjogi kérvényt, ebből 489 kapott menekültként és 2035 oltalmazottként elismerést.)

A szerződés hazai megítélése

Feminista csoportok hatalmas eredményként élték meg a kontraktus létrejöttét, aminek törvénybe iktatásáért továbbra is lobbiznak a szervezetek. Az egyezmény elfogadtatására irányuló törekvéseket azzal indokolják, hogy számos eset megelőzhető lett volna, ha az ország a leírtak szerint alakítja politikáját, és eljárásrendjét. Az elfogadással nőhetne a civil csoportok szerepe is, hiszen a megállapodás kötelezi az államot a nőkkel szembeni erőszak ellen tevékenykedő szervezeteket támogatására, illetve a hatékony együttműködés kidolgozására.

Viszont több oldalról komoly kritikák érték az egyezményt, mivel ellenzői úgy gondolják, radikális feminista alapokra építkezik, ami a nők többségét elnyomott áldozatként, a férfiakat pedig erőszakos bűnözőkét mutatja a nagyvilág felé. Férfiak csoportjait továbbá zavarja, hogy az egyezmény a férfiak elleni erőszakkal szemben csak ösztönzi a fellépést, míg a nők elleni erőszak esetében kötelezővé teszi azt, ezzel pedig kvázi állami nemi diszkriminációra szólítja fel az országokat.

Egyes véleményeknek már rögtön az elnevezéssel gondja akadt. Az álláspont szerint nem vet jó fényt a későbbi alkalmazásra a tény, hogy Törökországban írták alá, mivel az ország ismert a kisebbségi csoportok és a nők egyenjogúságának hiányáról, azonban mivel Isztambulban került először ratifikálásra, azt a téves látszatot keltheti, miszerint az az ország a standard ezen területeken és mindenkinek ezt a mintát lenne érdemes követni.

Tartalmilag megkérdőjelezhető, hogy nem kártékony-e az a világnézet, ami köré az egyezmény íródott, hiszen ezzel intézményesen diszkriminálhatják a férfiakat pusztán a nemük miatt, holott az erőszakos cselekmények hátterében számos más ok is húzódhat, amiknek megoldása szintén fontos feladat lenne, függetlenül attól, hogy azt nő vagy férfi követi el.

Végül pedig szemrehányást lehet tenni azért, mert számos esetben egy kidolgozott protokoll követését várja el a szerződés, holott minden eset egyedi felmérést és bánásmódot igényel, amit az érintettek személyisége határoz meg. Sok esetben a törvények szigorítása nem bír elrettentő erővel és noha statisztikailag kedvező adatokat lehet kapni az alkalmazás után, mégis az oktatás és kulturális fejlesztés jóval fontosabb és hangsúlyosabb szerepet kéne kapjon annak érdekében, hogy hatékonyan érje el a célját az egyezmény.

Egy konkrét eset

2019 decemberében Győrben egy férfi szabadlábra helyezése után megölte fiát és nevelt lányát, majd magával is végzett. A férfit eredetileg azért ítélték börtönbüntetésre, mert kalapáccsal támadt alvó feleségére, míg a gyermekek is a lakásban tartózkodtak. A jogerős ítélet ellenére láthatási jogát nem vesztette el. Habár ekkoriban sok más hasonló eset is nyilvánosságra került, ezen döntés miatt érte a kormányt igazán csak kritika, legfőképpen Varga Juditot, aki több ízben is nyilvánosan osztotta meg véleményét az egyezményről a közvéleménnyel. A legnagyobb visszhangot kapó kritika Péterfy-Novák Éva író nevéhez köthető, aki Facebook-bejegyzésében fejtette ki álláspontját az esettel kapcsolatban:

…”Szeretném, ha elmondanád nekem, nekünk, akiket ez érdekel (mert sokunkat érdekel), hogy hány nőnek és gyermeknek kell még meghalnia, hogy komolyan vedd a családon belüli erőszakot.”

Varga Judit később egy kisfilmmel reagálta le a történteket, és komoly intézkedéseket tett annak érdekében, hogy ehhez hasonló esetek ne történhessenek meg többet, például kezdeményezte a feltételes szabadságra bocsátás szigorítását, valamint megduplázták a minisztérium áldozatsegítő központjainak számát, később úgy fogalmazott:

 „Az Isztambuli Egyezménynek az ügyhöz semmi köze, a magyar jogrendszer a nők védelmében az Egyezménynél hatékonyabb és erősebb védelmet biztosít. Nem ratifikáljuk a migrációt is támogató Egyezményt, amely azt is állítja, hogy az emberek nem férfinak és nőnek születnek, hanem léteznek társadalmi nemek.”

Nincs kizárva, hogy egy összehangoltabb rendszerrel meg lehetett volna előzni ezt a tragédiát, mivel a szerződés nem csak az elszámoltatásról és a szankciókról ír, hanem a megelőzésre is rendkívül nagy hangsúlyt fektet. Már egészen korai szakaszban, az oktatásban szeretne változásokat elérni, ami például a sztereotípiamentes nemi szerepeket, a kölcsönös tiszteletet és az erőszakmentes konfliktusmegoldást tanítja meg a fiatalabb generációnak.

Ezen felül nagyobb hangsúlyt fektet a szakemberképzésre is, amely elengedhetetlen része az elszámoltathatóságnak és rehabilitációnak. Komoly problémát jelenthet például a szakszerűtlen kihallgatás is, ami miatt rengetegen döntenek úgy, nem mondják el egymás után több alkalommal, hogy mi történt, még akkor sem, ha ennek következtében az elkövető büntetlenül távozhat. Arról nem is szólva, hogy sokszor érezheti magát az áldozat hibáztatva, amiatt, ami történt vele. Ez szintén csak azt segíti elő, hogy az illető ne jelentse a történteket. Ezért is nagyon fontos az egyezményben megfogalmazott alábbi mondat:

 „a kultúrát, a szokásokat, a vallást, a hagyományt vagy az úgynevezett becsületet senki ne tekinthesse a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó erőszakos cselekmények igazolásának.”

Összességében tehát elmondható, hogy az egyezmény ratifikálása és joganyagba való átültetése mellett bőven szólnak pro és kontra érvek is. Ezek mérlegelése és megvitatása egy fontos közéleti téma, nem véletlenül bukkan fel évről évre. Az egyezmény célja is ez: induljon el egy társadalmi, majd egy kormányzati párbeszéd is a felsorolt problémákról. Az erőszakos bűncselekmények elleni fellépés pedig kulcsfontosságú szempont kell, hogy legyen mindenki számára, történjen ez akár nők, akár férfiak ellen.

Bódis Zsófia és Pintér Patrik

A bejegyzés trackback címe:

https://polalap.blog.hu/api/trackback/id/tr9715581196

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Hallgass a szívedre Sorost rúgd fenékbe 2020.04.03. 09:05:50

"a bántalmazott menekült nőknek biztosítani kellene a nemi alapú menedékjogot."

Magyarul, ha megjelenik a határon egy magát gender alapon nőnek valló férfi, és azt mondja hogy megverte egy gender alapon férfinek számitó férfi, akkor menedékes státuszra jogosult

Ez jól ki van találva

Alick 2020.04.03. 09:11:26

Elolvastam az egyezmény meglehetősen diszkriminatív megfogalmazását, eléggé fasisztoid jellegű a szövegezés. Ráadásul a családon belül a nevesített védelemnek elsősorban a gyerekekre kéne irányulnia.

Hallgass a szívedre Sorost rúgd fenékbe 2020.04.03. 09:16:20

@Alick:
Ha fasisztoid szövegezés, akkor legalább érthető, miért támogatta a Jobbik annak idején:

"2015-ben parlamenti szavazást tartottak, ahol Szelényi Zsuzsanna független képviselő kezdeményezésére, az MSZP, a Jobbik és az LMP támogatta a javaslatot,"

CaptainG 2020.04.03. 10:06:56

A noknek elobb be kene bizonyitaniuk hogy kepesek felelosseget vallalni a hatalomert, es nem visszaelni vele. A metoo ennek pont az ellenkezojet bizonyitotta. Mint ahogy a "divorce rape" es az "abortus" szavak puszta letezese, valamint az alacsony "fertility rate" noi okai is (ennek vannak ferfi okai is, elismerem) azt erositik meg, hogy a nok tarsadalmi szinten keptelenek a felelosseget vallalni. (Nyilvan egyeni szinten vannak felelossegteljes nok).

Akinek hatalma van, de felelosseggel nem tartozik, azt ugy hivjak, zsarnok:
images.squarespace-cdn.com/content/5553cc0ae4b00483b179bda2/1450470480170-24YQEU66SQ31PJQL03DF/Screen+Shot+2015-12-18+at+3.27.12+PM.png?content-type=image%2Fpng

Kampfer 2020.04.03. 10:25:59

Ezt az egész agybajt el kell utasítani!

Nem ratifikálni kell, hanem azonnal kilépni belőle, a papírt kettétépni és kijelenteni, hogy ellentétes a magyar társalom érdekeivel.

Hazugság, hogy egy ilyen szerződés bármit is meg tudna oldani vagy garantálná bármely nő biztonságát. Hülyeség!
A cigányok által elkövetett gaztettek idején azzal érveltek a ballibák, hogy nem lehet minden ajtó és ház mellé rendőrt állítani! Nos, ez most is így van, a kapcsolati erőszak esetén is. Van, ami egyszerűen NEM megelőzhető, mert nincs minden ajtó mögött egy rendőr.

Ez az egyezmény elfogadhatatlan, mert:

- a társadalmi nemek fogalmát értelmezi, amit a magyar kormányzat el sem ismer, elutasít (szerencsére).
- diszkriminatív, mivel az erőszak lehetséges áldozatainak köréből a férfiakat kizárja, azzal nem is foglalkozik.
- olyan jelenségek ellen lép föl, melyek Magyarországon nem is lelhetőek föl, ellenben a migrik által nyugatra szépen behurcolt jelenségek (becsületgyilkosságok, kényszerházasságok, nők csönkítása).
- egy újabb kiskaput kíván nyitni a migrik előtt azáltal, hogy a nők ilyen indokkal menedékjogra lennének jogosultak (aztán pedig ugye családegyesítés és a többi...).

Ezeket mind el kell kerülni, elutasítani és föllépni ellenük! Hasonlóan föl kell végre lépni az aknamunkát folytató '(ál)civilek' ellen is, akár aktivistáról, akár a szervezetről, magáról van szó! Ehhez minden jogi, rendvédelmi és büntetőjogi eszközt föl kell használni. Véget kell vetni annak, hogy bármiféle legitimáció nélküli, senki által nem támogatott álcivilek politikai célokért, politikai védelmet élvezve aknamunkát folytassanak a társadalom és az állam ellen! Mindezek első lépéseként tökéletes volna ennek az egyezménynek a kukázása. A szemétbe vele, mert oda való! A kiagyalóival és a támogatóival együtt.
Kamp.

qwertzu 2020.04.03. 10:39:27

Szerintem bizonyos szempontból pompás iromány, sikerült átéreznem hogy mit érezhetett egy zsidó az 1920-as években a zártszámtörvényt olvasgatva. A folytatásból köszönöm nem kérek.

#szájbergyerek# 2020.04.03. 11:14:33

Ha apa felemeli a hangját, az már CSBE.
Ha anya lelki terrorban tartja a családot, azzal nem foglalkozunk, mert nincsenek külsérelmi nyomok. (Egészen addig, amíg apa fel nem emeli a hangját emiatt.)
Ez így volt eddig is.
Szóval nem oszt, nem szoroz az egyezmény de legalább feminista sugallatra íródott.

Arra azért kíváncsi lennék mennyire egyeztethető össze az iszlám tanításaival...
(Ha már Törökország, Isztambul...)

Alick 2020.04.03. 11:31:27

@qwertzu: Így van, a náci fajvédő nürnbergi törvényeket is meg lehet fogalmazni pozitív diszkriminációs "árjavédelmi egyezmény" formájában.

nemecsekerno_007 2020.04.03. 12:08:06

Dehát nincsenek is nők. Se férfiak.

midnightcoder2 2020.04.03. 12:11:51

Ez így valóban egy femináci faszság. Aki ilyesmit követ el, azt egyként kell kezelni akár családon belül, akár azon kívül történik, és akár férfi az illető akár nő. A fenti családirtót Pl. már az asszony agyonverése után kellett volna kivégezni. De akkor is, ha történetesen nem a saját feleségét veri agyon odahaza, hanem egy utcán sétáló idegen embert.

MAXVAL birсaman közíró · http://bircahang.org 2020.04.03. 12:14:09

Az isztanbuli egyezmény feminista, homoklobbista, genderista, családellenes. Nem szabad ratifikálni, sőt vissza kell vonni az aláírást.

balazsman 2020.04.03. 12:30:22

Varga Judit úhy néz ki, mint egy elegánsra sminkelt transzvetsztita, szóval nem sokat tesz hozzá a nők képviseletéhez a parlamentben. Szomorú, hogy még mindig középkori vallási értékek mentén történik a törvényhozás.

HaCS 2020.04.03. 12:35:00

Ezt olvasva, azon csodálkozom, hogy volt az a politikai helyzet, amikor ezt valaki aláírta.
Továbbmegyek, alá merte írni az ország állampolgárai összességének nevében.

Ki volt az a személy, aki az én nevemben (is) elismerte a preambulumban szereplőket?
Ki(k)nek a neve szerepel a dokumentumon aláíróként az én képviseletemben?

De menjünk végig az egész láncon!
Ki adta neki(k) a felhatalmazást (közvetlenül)? Melyik intézmény nevében járt el?
Neveket akarok hallani!
És a preambulumban szereplő megállapítások többségét a leghatározottabban kikérem magamnak!

MAXVAL birсaman közíró · http://bircahang.org 2020.04.03. 12:47:50

Isztanbuli Genderista-Homoklobbista Egyezmény

Nem írta alá: Azerbajdzsán, Oroszország.

Aláírta, de nem ratifikálta:
Bulgária - a kormány beterjesztette, de a bolgár AB alkotmányellenesnek nyilvánította,
Csehország - a parlamenti többség ellenzi, nem is került napirendre a ratifikáció,
Egyesült Királyság - azt tervezi, először átalakítja a belső jogrendjét az Egyezmény szellemében, majd aztán ratifikálja,
Lettország - a parlamenti többség ellenzi, nem is került napirendre a rafifikáció,
Litvánia - be lett terjesztve, a parlament nem hozott döntést,
Magyarország - a parlamenti többség ellenzi, nem is került napirendre a rafifikáció,
Moldova - a parlamenti többség ellenzi, nem is került napirendre a rafifikáció,
Örményország - a kormány nem terjesztette be a parlament elé,
Szlovákia - a szlovák parlament napirendre tűzte a ratifikációt, a többség nemmel szavazott,
Ukrajna - а kormány nem terjesztette a parlament elé a ratifikációt, arra hivatkozva, hogy az ukrán társadalom megosztott a kérdésben.

HaCS 2020.04.03. 13:06:50

Na meg is tudtam.

A közigazgatási és igazságügyi miniszter (Navracsics Tibor), az emberi erőforrások minisztere (Balog Zoltán), és a belügyminiszter (Pintér Sándor) külön munkacsoportot hoztak létre a csatlakozás előkészítésére. A Magyar Közlöny 2014. február 3-i számában közzétételre került a kormány határozata az egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról. Ez alapján 2014. március 14-én Magyarország képviseletében Robák Ferenc nagykövet úr írta alá az egyezményt.

Ezt a szerződésben rögzített nemi megkülönböztetést.

Az én nevemben is...

NekemNemEzKell 2020.04.03. 13:38:17

@balazsman: Varga Judit, nem nő képviselőként szerepel a politikai életben. Őneki, mindenkit kell képviselni, nem a nőket.

pulsarito 2020.04.03. 13:39:53

A győri gyilkosságot idecitálni qrva nagy öngól!
Ugyanis aki egy kicsit is követte az eseményeket, az tudja, hogy az Ügyészség nem javasolta hogy kiengedjék a börtönből, de a mi emberjogilag nagyon érzékenyített bíróink egyike magasról tett az ügyészség és minden szakértő álláspontjára és úgy döntött, hogy szegény jóember hadd menjen már ki egy kicsit a börtönből. Ez lett a vége!
Amúgy az egész erőszakos nővédelem, ahogy már fentebb is írták kezd eléggé fasisztoid jelleget ölteni!

pulsarito 2020.04.03. 13:41:02

A társadalmi gender meg úgy hülység ahogy van, a mögé rakott sok áltudományos blabla-val együtt!

ez is egy vélemény 2020.04.03. 13:42:25

@MAXVAL bircaman közíró:

Igen, ezt valahogy kihagyta a szerző. Jópár más ország is kifogsáolja a buzilobbi által beleerőltetett passzusokat.
Ezért nem raktifikálják.
Persze ez a tény, nem illik az Orbán a mumus gondolatkörbe, így elhallgatják a ballibek.

illaim 2020.04.03. 15:29:07

A fidess SA degenerált csürhéje veri itt a nyálát, mert örömét leli abban, ha a részeg apja veri az anyját! LOL

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2020.04.03. 15:43:18

minek foglalkozni olyan emberek jogaival, akik momentán azt sem tudják éppen mik?

Bkkzol 2020.04.03. 15:46:54

Az a gond, hogy "hozzá csaptak még + 10-15 vitatható dolgot az egyezményhez (illetve van az egyezményben). Nem a nők elleni erőszak elítélésével van a probléma hanem a gender, transgender... menekült transgender és hasonló valamik kel.

Hallgass a szívedre Sorost rúgd fenékbe 2020.04.03. 18:07:26

@Alick:
A libsizmusra nincs nagyobb csapás annál, mint amikor szembesítik a valósággal. Óriási médiatúlsúly nélkül a libsizmus bukásra van ítélve. Minden ilyen eset élő cáfolat

Walahol 2020.04.03. 20:08:24

Az Isztambuli egyezményben általában mondja ki a férfiakat bűnösnek, agresszornak.

Azonban, a jogot sosem "általában", hanem mindig konkrét esetre vonatkozóan kell alkalmazni, tehát "felesleges" kihelyezni nőre vagy férfire (kivéve a nyilván való nemi különbségek esetén, tehát például a férfiak gyerekszülésével nem érdemes foglalkozni...).

A diszkrimináció ott érhető számon, hogy egy ikerpár esetén, mindkettőjüket bántalmazza valaki, akkor súlyosabb elbírálás alá esik, ha lányt bántja. Miben jobb, ha a fiút? (az egyezmény alapján nőnek kell tekinteni a gyerek lányokat is, akiket viszont nemi alapon erősebb védelemben részesít).
Ahogy valaki fent írta, bizony, ez az egyezmény a régi zsidótörvényekre hajaz, sajnos.

És, igen, a családon belüli erőszak ellen viszont fel kell lépni. De, nem nemi, rasszista alapon. Az igazi bűne az egyezménynek, hogy egy valós probléma "farvizén" próbál egy súlyosan jogsértő gyakorlatot kialakítani.

Walahol 2020.04.03. 20:15:31

@Bkkzol: Az családon belüli erőszak valós probléma, de az nem "nők elleni erőszak" hanem "családon belüli".
Az egyezmény "legalizálja" a verbális agressziót (csak a nők részéről), míg a fellép a férfi fizikai agresszió ellen, ami a társadalmi katasztrófát fog okozni: olyan mértékben belenyúl a férfi-női kapcsolatba (az utóbbi etikátlan előnyére), hogy az rombolni fogja az egészséges párkapcsolatokat, nem fog gyerek születni.

Az Isztambuli egyezmény a matriarchális társadalomról szól, tehát a nők uralmáról a férfiak felett. Ugyanaz, mint ami 100 éve volt, csak fordítva. Nem kéne. Természetesen ezt tagadják, de ha a tetteket és az egyezmény szövegét nézzük, akkor egyértelmű. Ez egy kommunikációs stratégia, aminek nem kell bedőlni.
Természetes, hogy azt állítják magukról, hogy ők csak az egyenlőséget akarják. Ha mást mondanának, akkor mennének a süllyesztőbe.
Az egyenlőség pedig szép eszme, de a tettektől lesz az, nem attól, hogy ezt állítják magukról.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2020.04.03. 21:23:18

". Állításukat azzal támasztották alá, hogy azokban az országokban, ahol az illegális migráció révén befogadott menekültek nagy számban jelen vannak, ott a nők ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények aránya is megnőtt, "

HAZUGSÁG

Sir Galahad 2020.04.03. 22:44:27

Ha valaki megnézi a hozzászólásokat, ízelítőt kaphat a többség amúgy észérvekkel megindokolt, logikus véleményéből. Erre a történetre több szót vesztegetni kár.

MAXVAL birсaman közíró · http://bircahang.org 2020.04.04. 07:30:15

@Sir Galahad:

Csak hát a liberálisok szerint nem a valósághoz kell alakítani a szabályokat, hanem a valóságot kell addig deformálni, míg egyezik a liberális szabályokkal.

MAXVAL birсaman közíró · http://bircahang.org 2020.04.04. 07:36:23

@Hallgass a szívedre Sorost rúgd fenékbe:

Így igaz.

A liberálisoknak ezért elnyomás a mai magyar helyzet, hogy csak a médiák fele az övéké. Nekik csak az ekfigadható, ha a 95 % az övék, ahogy ez volt a 90-es években.

A neves orosz filozófus, Alexandr Dugin mesélte: szervezni akart egy kötetlen beszélgetéssorozatot, hogy 3 neves liberális megmondóember és 3 populista közíró vitázna, a közönség meg fele-fele, mindkét fél meghívhat 50-50 ember nézőt. A liberálisok azt mondták, ez nem fogadható el. Dugin azt mondta, akkor 75 néző legyen liberális a 100-ból. Így se volt jó. Kiderült: a liberálisok szerint csak 100-ból 100 volt az egyetlen elfogadható verzió.

S mindez Oroszországban, ahol kevesebb a liberális, mint Mo-on. Ott kb. a lakosség 10 %-a liberális, nyugatpárti, oroszellenes nézetű.

apro_marosan_petergabor 2020.04.04. 07:48:17

Nem kérünk gender ideológia által széttúrt, atomizált társadalmat, mesterségesen éltetett, támogatott homoszexualitást és egyébb művileg felturbózott devianciákat.
Ezért nincs az egyezmény ratifikálva, s egyhamar nem is lesz reméljük.

Hallgass a szívedre Sorost rúgd fenékbe 2020.04.04. 08:53:51

@MAXVAL bircaman közíró:
A liberális és a libsi két különböző fogalom. A klasszikus liberalizmus elveiből sokan magukénak vallanak egyet s mást. A libsizmus pont az ellentéte ezeknek, egy mozgalmi ideológia, ami elnyomáshoz, véleménykorlátozáshoz vezet. Valódi libsiből szerintem nincs 10% Magyarországon, nem is lehetne mert ez egy "elit" klub, ami persze igyekszik minél többeket behülyiteni

antiinternáci 2020.04.04. 09:18:59

Semmiképp sem szabad ratifikálni, sőt, inkább ki is kell lépni belőle. Ugyanis, ha netán a bolsevisták kerülnének hatalomra, akkor azok majd ratifikálnák.

Szörnyű veszélyeket hordoz ez az egyezmény.
Egyrészt, ratifikálásával jogforrássá válna a "gender", mint fogalom. Ez azzal a szörnyű veszéllyel járna, hogy innentől kezdve a tömegével tobzódó, az objektív valóságot tagadó bolsevista bírók teljesen más ügyekben is arra, hivatkozhatnának, hogy "dehát ebben is benne van a genderre való hivatkozás", tehát az ő kiforgatott, fals ítéleteikben miért ne lehetne... Ezzel beláthatatlan következményekkel járó fegyver kerülne a szélsőséges felforgató erők, mint az Gyurcsány Apró Vadai, a fizetett Soros-ügynökök, stb... kezébe.

A másik, még ennél is közvetlenebb veszély a "bántalmazott" illegális migráns nők számára adandó kötelező befogadásból fakad. Innentől kezdve tízezrével jönnének hozzánk a "bántalmazott" migráns nők. Akik aztán 2-3 hónap múlva mégis "kibékülnének" a férjeikkel, és a Soros-terroristák azonnal követelnék, hogy akkor márpedig a férjet is be kell engedni, hiszen lelki szenvedés a nőnek, hogy nincs itt a férje. És utána családegyesítés, minden nő, akit az Isztambuli Egyezmény alapján be tudtak erőszakolni, hozna 10-20-30 rokont is. Így Egy-két év alatt százezerre tudnák növelni a valójában még mindig illegális migránsok számát. Onnantól pedig határ a csillagos ég, gyerekeink már várhatják majd az Iszlám Állam kikiáltását, ahogyan Svédisztánban lesz pár év múlva.

(Ne felejtsük el: a Soros-terroristák több ezer illegális migránst erőszakoltak be úgy Nyugatra, hogy azok homoszexuálisnak vallották magukat, így aztán automatikusan ott is maradhattak... A következő sztori a "bántalmazott nő" lesz, ha hagyjuk nekik...)

MAXVAL birсaman közíró · http://bircahang.org 2020.04.04. 09:19:24

@Hallgass a szívedre Sorost rúgd fenékbe:

Az igazi probléma a klasszikus liberalizmus, a modern verziója csak következmény.

Nzoltan 2020.04.11. 08:12:43

A lipsiknek soha nem a törvények hanem a sajtpapír számított.
Mindig arról tesznek tanúságot, hogy jogszabályokat nekik " joguk van" nem betartani.

Nzoltan 2020.04.11. 08:18:50

De most komolyan. Milyen indok az, ami miatt muszáj "ratifikálni" egy senki által be nem tartott irományt?
Egyetlen egy komoly írás nem szólt még arról, ami öszeveti ezt a valamit a magyar jogalkotással, azzal a céllal, hogy rámutasson annak hiányosságaira. Ja, mert akkor kiderülne hogy semmi haszna parasztvakítás az egész?
És most hagyjuk a szakállas nők jogait, mert azoknak normális esetben kényszerzubbony járna...

Nzoltan 2020.04.11. 08:21:38

@math0: Svédország szerintem igen jól ábrázolja az állítást.

Nzoltan 2020.04.11. 08:24:30

Jól néz ki az a liba ott a molinóval, akit Puzsér öt perc alatt röhögve ízekre szedett. Jól illusztrálja a téma komolyságát.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2020.05.26. 13:11:21

@Nzoltan: az nem érv, hogy mit álmodtál az éjjel, részegen, bilibe lógó fejjel.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2020.05.26. 13:13:06

@Nzoltan: "azoknak normális esetben kényszerzubbony járna..."

kell-e több illusztráció arra, hogy köcsög faszok vagytok, és emiatt az egyezmény fontos? az nem érv, hogy az egyezmény azért nem fontos, mert pont az ellen van, amit te akarsz, te kis selejtes patkány!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2020.05.26. 13:13:52

@Nzoltan: az nem érv, hogy mit álmodtál az éjjel, részegen, bilibe lógó fejjel.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2020.05.26. 13:14:35

@MAXVAL bircaman közíró: az igazán probléma az elmebetegség, ami a fejedben van. és el is ismerted.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2020.05.26. 13:18:06

@antiinternáci: " jogforrássá válna a "gender", mint fogalom. "

a "gender" jelentése az, hogy "nem". ez a fogalom régóta érvényes fogalom, lényegében mindig is volt, amióta vannak fogalmaink. mi a bajod neked a nemekkel?

"A másik, még ennél is közvetlenebb veszély a "bántalmazott" illegális migráns nők számára adandó kötelező befogadásból fakad."

igazolás?
"
Innentől kezdve tízezrével jönnének hozzánk a "bántalmazott" migráns nők."

előre tagadod a bántalmazást, egy férfisoviniszta fasz vagy.

a további részeg álmodozásod sem érv.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2020.05.26. 13:19:05

@Hallgass a szívedre Sorost rúgd fenékbe: az nem érv, hogy mit álmodtál az éjjel, részegen, bilibe lógó fejjel.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2020.05.26. 13:19:50

@apro_marosan_petergabor: mi a soviniszta náci faszokból nem kérünk, azaz belőletek.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2020.05.26. 13:21:13

@MAXVAL bircaman közíró: "A liberálisoknak ezért elnyomás a mai magyar helyzet"

nem azért, HAZUDSZ.

az nem érv, hogy mit álmodtál az éjjel, részegen, bilibe lógó fejjel.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2020.05.26. 13:21:46

@MAXVAL bircaman közíró:
az nem érv, hogy mit álmodtál az éjjel, részegen, bilibe lógó fejjel.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2020.05.26. 13:23:05

@Sir Galahad: én csak egy csomó férfisoviniszta idiótát látok, akik idehányt, sehol egy tény, sehol egy igazolás, sehol egy érv azon az oldalon. csak a zsigeri utálkozás. ez maga is érv az egyezmény mellett.
süti beállítások módosítása